Какъв е редът за възстановяване на платен ДДС при покупка на стоки в друга страна от ЕС?

Юлиан Рангелов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 октомври 2022 659 уникалност: 92.8%

Фактическа обстановка

През юни 2022 г. българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува от Германия товарно ремарке за бус (на стойност 3 000 евро) от немско дружество, което начислява ДДС съгласно местното законодателство. Българското дружество заплаща начисления ДДС по фактурата и впоследствие желае да си го възстанови в България.

Въпроси

Какви са условията и редът за възстановяване на начислен ДДС на данъчно задължени лица за закупени от тях стоки на територията на друга държава членка?

Становище

скрито платено съдържание: 302 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 22 думи;