Как следва да се отчете разход за неамортизирани активи, за които е изтекла данъчна давност?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 7 март 2023 1354 уникалност: 95.8%

Фактическа обстановка

През 2011 г. дружество, регистрирано по ЗДДС, купува два сървъра, всеки на стойност 7 000 лв., за които е ползван пълен данъчен кредит. Сървърите са използвани за дейността още от тяхното придобиване, но поради недоглеждане за тях не е начислявана счетоводна амортизация. През 2019 г. сървърите вече са изчерпали капацитета си и са заменени с нови, а те самите са бракувани и изхвърлени.

Въпроси

Може ли да се отчете разход за неначислена амортизация на сървъри?

Как се третира бракуването на сървъри от гледна точка на данъчния финансов резултат?

Становище

скрито платено съдържание: 583 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 23 думи;