Как ще се третира продажба на стока към лица в държава от ЕС, която стока българско дружество е закупило в тази държава?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 май 2022 807 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Парагвайско дружество извършва продажба на стока (чиа) към немско дружество, регистрирано за ДДС цели в Германия. Вносът в ЕС е осъществен и е бил за сметка на немското дружество.

Немското дружество извършва анализ на чиата и установява, че тя не отговаря на търсеното качество и съответно я връща на парагвайското дружество. При връщането е издадено кредитно известие, но всъщност стоката остава на територията на Германия, собственост на парагвайското дружество.

След това парагвайското дружество намира купувач – българско дружество, което е българско данъчно задължено лице и е регистрирано по ЗДДС. Стоката бива продадена при франко-условия EXW-Berlin, където всъщност и остава и откъдето тя бива препродадена към местни лица от Германия, които са доволни от качеството на чиата.

Въпроси

Какви данъчни последици биха възникнали за всички участници при покупко-продажбите на стока към лица в държава от ЕС, която стока българско дружество е закупило в тази държава?

Становище

скрито платено съдържание: 475 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 27 думи;