Как ще се обложи продажба на стоки към българско дружество от дружество в ЕС, без стоките да са напускали България?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 15 февруари 2023 1107 уникалност: 87.9%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки на стойност 100 000 лв. и издава фактура на Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Дружество 2, от своя страна, ги продава за 150 000 лв. и издава фактура на Дружество 3, регистрирано по ЗДДС в България, като стоките не напускат територията на страната.

Въпроси

Какви данъчни ефекти се пораждат при продажба на стоки от българско дружество към дружество в ЕС, което ги продава на друго българско дружество и стоките не напускат територията на България?

Становище

скрито платено съдържание: 386 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;