Как ще се обложи придобиване на стоки от немско дружество с посредник дружество от Румъния, доставени директно на дружество от България?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 15 февруари 2023 1135 уникалност: 94%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в Германия, продава стоки и издава фактура на Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС единствено в Румъния. Дружество 2, от своя страна, продава стоките и издава фактура на Дружество 3, регистрирано по ЗДДС в България. Стоките обаче се транспортират директно от Германия за Дружество 4 – отново регистрирано по ЗДДС в България. За тази цел Дружество 3 издава фактура за продажба на стоките на Дружество 4.

Въпроси

Как ще се обложи придобиване на стоки от дружество в Германия с посредник дружество от Румъния, доставени директно на дружество от България?

Становище

скрито платено съдържание: 433 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;