Как ще се обложи доставка с един предмет между търговци в няколко държави от ЕС?

актуална версия версия: 26 април 2022 707 уникалност: 81.5%

Фактическа обстановка

Дружество в България, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки на стойност 150 000 лв. на дружество в Румъния, което, от своя страна, има ДДС регистрация само в Румъния. Румънското дружество продава закупените от българското дружество стоки на дружество в Германия, което има само немска ДДС регистрация – за 175 000 лв. Немското дружество продава стоките на дружество във Франция – на стойност 200 000 лв. Стоките пътуват директно от България към Франция, като организацията на транспорта е направена от румънското дружество.

Въпроси

Как се облага доставка с един предмет между търговци в няколко държави от ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 557 думи;

Основано на