Как ще се обложи доставка с един предмет между търговци в няколко държави от ЕС, когато посредникът е регистриран в страната, от която стоката тръгва?

актуална версия версия: 25 май 2022 649 уникалност: 80.6%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки на стойност 150 000 лв. към дружество от Полша, което, от своя страна, има ДДС регистрация и в България. Полското дружество продава закупените стоки от българското дружество към дружество в Хърватия, което има ДДС регистрация само в Хърватия – за 175 000 лв. Хърватското дружество продава стоките на дружество в Кипър – на стойност 200 000 лв. Стоките пътуват директно от България към Кипър, като организацията на транспорт е направена от полското дружество.

Въпроси

Как ще се обложи доставка с един предмет между търговци в няколко държави от ЕС, когато посредникът е регистриран в страната, от която стоката тръгва?

Становище

скрито платено съдържание: 612 думи;

Основано на