Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?

чака актуализация версия: 25 януари 2023 1264 уникалност: 79.2%

Фактическа обстановка

В Дружество има две наети на трудов договор лица и едно, наето по договор за управление и контрол. И трите лица поотделно са си закупили месечни карти за градски транспорт за март 2020 г. – на стойност 50 лв. всяка.

Въпроси

Може ли дружество да възстанови направени от служителите плащания във връзка с карти за градски транспорт и да признае разхода като социален разход в натура?

Становище

скрито платено съдържание: 244 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 24 думи;