Как се третират за данъчни цели разходи за ремонт, извършени за сметка на наема?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 15 май 2022 854 уникалност: 96.1%

Фактическа обстановка

Две дружества, регистрирани по ЗДДС, сключват 5-годишен договор за наем на помещение, с 4 000 лв. месечен наем без включен ДДС. В договора за наем страните се споразумяват, че наемателят ще извърши освежителен ремонт на помещението, като разходите по него ще бъдат приспаднати от месечната вноска за наем.

Ремонтът на помещението е направен още през първия месец от наемането му, а общата стойност на разходите по него е 20 000 лв. без ДДС.

Въпроси

Как следва да се третират за данъчни цели разходи за ремонт, извършени за сметка на наема, от страна на наемателя?

Как следва да се третират за данъчни цели разходи за ремонт, извършени за сметка на наема, от страна на наемодателя?

Становище

скрито платено съдържание: 594 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;