Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 4 май 2022 729 уникалност: 95.3%

Фактическа обстановка

Две дружества, регистрирани по ЗДДС, сключват 5-годишен договор за наем на помещение, с 4 000 лв. месечен наем без включен ДДС. В договора за наем страните се споразумяват, че наемателят ще има право да извърши подобрения с оглед нуждите на дейността му, които ще бъдат за сметка на наема.

Още в първите три месеца наемателят извършва нужните му подобрения, които са на стойност 40 000 лева без ДДС.

Въпроси

Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема, от наемателя?

Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема, от наемодателя?

Становище

скрито платено съдържание: 510 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;