Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?

Екатерина Колева
Мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 5 април 2020 814 уникалност: 84.5%

Фактическа обстановка

Консултантско дружество е приело в своите вътрешни правила за организация на работа, че е необходимо да поддържа аптечка на две места в офиса. Закупени са две аптечки от аптечен център, в които има подбрани медикаменти и превързочни материали. Периодично, при изразходване на някои от консумативите или изтичане на срока им на годност, се закупуват нови количества.

Въпроси

Може ли дружество да ползва данъчен кредит за закупени лекарства, използвани за поддържане на аптечки в неговите офис?

Признават ли се за данъчни цели разходите, направени от дружество, за закупуване на аптечки и медикаменти?

Становище

скрито платено съдържание: 227 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 19 думи;