Как се третират неизплатени лихви по отпуснат междуфирмен кредит?

актуална версия версия: 3 януари 2020 1289 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество 1 отпуска кредит към Дружество 2 на 01.01.2019 г. Кредитът е за 100 000 лв., отпуснат е за 5 години и договорената лихва е 6% на годишна база. Лихвата се начислява и плаща в края на всяка година. През октомври 2019 г. Дружество 2 обявява, че няма да успее да плати лихвите за годината до 31.12.2019 г. поради ликвидни затруднения.

Въпроси

Как се отчитат начислени и неизплатени лихви по отпуснат междуфирмен кредит?

Становище

скрито платено съдържание: 141 думи;

Основано на