Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на Гърция, свързана с ВОД при условия на EXW?

чака актуализация версия: 23 май 2023 693 уникалност: 85.4%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изпраща продукция до гръцко дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Превозът се осъществява чрез транспортна компания с товарен автомобил, който попада в пътно транспортно произшествие на територията на Гърция и цялата продукция, която превозва, е унищожена. Преди заминаването са издадени фактури за продажба и ЧМР. Условията за доставка са EXW (Ex-Works) – собствеността върху продукцията е прехвърлена с изпращането от склада на българското дружество. Превозвачът не е върнал продукция обратно и има фактура за транспорт и ЧМР, което доказва, че продукцията е изпратена.

Въпроси

Налице ли е вътреобщностна доставка при унищожена продукция по време на транспорт на територията на Гърция?

Трябва ли фактурите за продажба да бъдат отразени в ДДС дневниците, след като стока не е пристигнала до крайния клиент?

Трябва ли да бъде начислен ДДС за липси и ако да, как?

Становище

скрито платено съдържание: 240 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;