Как се третира реклама от Google, получена от регистрирано по ЗДДС лице?

Гинка Златева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 3 януари 2020 1127 уникалност: 97.6%

Фактическа обстановка

Дружество, регистрирано по ЗДДС, започва да плаща за рекламни услуги на Google. На 25.11.2019 г. Дружеството получава invoice за 180 евро (352,05 лв.) за рекламните услуги от Google. Рекламните услуги са свързани с дейността на Дружеството.

Въпроси

Как трябва да се отрази доставката на рекламни услуги от Google, ако са получени от регистрирано по ЗДДС лице?

Становище

скрито платено съдържание: 314 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;