Как се третира реклама от Google, получена от нерегистрирано по ЗДДС лице?

Гинка Златева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 април 2023 1050 уникалност: 89.2%

Фактическа обстановка

Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, започва да плаща за рекламни услуги на Google. Дружеството ще получи първата фактура от Google за 180 евро (325,05 лв.) в края на ноември. Рекламните услуги са свързани с дейността на Дружеството.

Въпроси

Как трябва да се отрази доставката на рекламни услуги от Google, ако са получени от нерегистрирано по ЗДДС лице?

Становище

скрито платено съдържание: 252 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;