Как се третира продажба на автомобил, закупен от физическо лице?

Боряна Николаева
Мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 4 май 2022 1175 уникалност: 81.5%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, купува употребяван автомобил от физическо лице. Доставката е документирана с договор за покупко-продажба, като не е начислен ДДС, тъй като доставчикът е данъчно незадължено лице.

Дружество 1 продава автомобила на Дружество 2, което също е регистрирано по ЗДДС.

Въпроси

Начислява ли се ДДС при продажба на автомобил, закупен от физическо лице?

Становище

скрито платено съдържание: 216 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;