Как се третира продажба на автомобил за скрап?

Александра Якимовска
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 януари 2023 1703 уникалност: 84.1%

Фактическа обстановка

Дружество притежава товарен автомобил, който е напълно амортизиран и бракуван от КАТ през декември 2018 г. През март 2019 г. дружеството продава автомобила за скрап.

Стойността на придобиване е 25 000 лв. без ДДС, като е ползван данъчен кредит при закупуването на автомобила.

Автомобилът е продаден след седмата година от придобиването му. Натрупаната амортизация е 25 000 лв., а продажната цена – 1 500 лв.

Въпроси

Какво е счетоводното отчитане при продажба на автомобил за скрап?

Становище

скрито платено съдържание: 315 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 19 думи;