Как се третира предоставянето на рекламни материали?

актуална версия версия: 1 август 2022 622 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, иска да предприеме рекламна кампания през декември 2019 г. В рамките на кампанията Дружеството планира да предоставя рекламни материали със своето лого.

Въпроси

Може ли дружество, придобило рекламни материали за своя предстояща рекламна кампания, да използва данъчен кредит за тях?

Какви данъчни ефекти предстоят от използването на данъчен кредит за придобиването на рекламни материали и трябва ли да се коригира ползваният данъчен кредит?

Становище

скрито платено съдържание: 275 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 21 думи;