Как се третира предоставянето на рекламни материали?

Георги Терзийски
счетоводител
чака актуализация версия: 15 март 2023 1415 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, иска да предприеме рекламна кампания през декември 2019 г. В рамките на кампанията Дружеството планира да предоставя рекламни материали със своето лого.

Въпроси

Може ли дружество, придобило рекламни материали за своя предстояща рекламна кампания, да използва данъчен кредит за тях?

Какви данъчни ефекти предстоят от използването на данъчен кредит за придобиването на рекламни материали и трябва ли да се коригира ползваният данъчен кредит?

Становище

скрито платено съдържание: 275 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 21 думи;