Как се третира командировка в почивни дни?

Боряна Николаева
Мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 2 май 2023 1626 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество командирова свой служител в Германия за 7 дни – от неделя до събота на следващата седмица.

Въпроси

Трябва ли работодател да компенсира служител при командировка, която обхваща и почивни дни?

Становище

скрито платено съдържание: 260 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 25 думи;