Как се третира дарение на дялове в капитала на местно дружество между две чуждестранни физически лица?

Петя Присадова
Експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 16 май 2023 401 уникалност: 94.7%

Фактическа обстановка

Чуждестранно физическо лице „А“ и чуждестранно физическо лице „Б“ притежават дялове в местно ООД, разпределени в 100 дяла по 1 лев – или общ номинал на капитала 100 лв. Двете лица имат следното дялово разпределение помежду си: лице „А“ – 99 дяла, и лице „Б“ – 1 дял. И двете лица нямат постоянен или настоящ адрес в България.

Лице „А“ решава да дари 50 от своите дялове на лице „Б“. Лицата нямат роднинска връзка помежду си, като и двете лица са местни за чужбина.

Двете лица наемат вещо лице, което да изготви експертна пазарна оценка на дяловете. Според неговите заключения един дял от капитала на ООД-то се оценява на 1 000 лв. Дружеството е със седалище и адресна регистрация в град София.

Въпроси

Какви данъчни задължения ще възникнат при дарение на дялове в капитала на местно дружество между две чуждестранни физически лица?

Кой ще се яви данъчно задължено лице при дарение на дялове в капитала на местно дружество между две чуждестранни физически лица?

В какъв срок и къде следва да се декларира и плати определеният данък при дарение на дялове в капитала на местно дружество между две чуждестранни физически лица?

Каква ще е данъчната основа за определяне на данъчното задължение при дарение на дялове в капитала на местно дружество между две чуждестранни физически лица?

Становище

скрито платено съдържание: 278 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 32 думи;