Как се третира бракуването на дълготрайни активи, причинено от наводнение?

чака актуализация версия: 1 август 2022 1307 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

През март 2019 г. Дружество закупува производствена машина на стойност 240 000 лв. с ДДС. През април 2019 г. се спуква язовирната стена на язовира, който се намира до сградата на Дружеството. Вследствие на това сградата се наводнява и машините са сериозно повредени и трябва да се бракуват.

Въпроси

Какви последици, съгласно ЗДДС и ЗКПО, настъпват за дружество при бракуване на дълготрайни активи, вследствие на бедствие?

Становище

скрито платено съдържание: 200 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;