Как се третира авансово плащане за участие на изложение в трета страна?

актуална версия версия: 16 май 2023 485 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще участва на изложение в Северна Македония. Във връзка с участието си сключва договор със северномакедонско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, за наем на площ за щанд, оборудване и услуги, свързани с администриране и регистрация. Съгласно договора българското дружество се задължава да изплати 50% авансово сумата за горепосочените услуги.  

Въпроси

Какво е данъчното третиране на авансово изплатена сума за участие на международно изложение в трета страна, съгласно ЗКПО и ЗДДС?

Становище

скрито платено съдържание: 575 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 17 думи;