Как се процедира при издадена фактура за продажба с грешно начислен ДДС?

актуална версия версия: 16 май 2023 929 уникалност: 82.5%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, производител на бяла техника, на 29.03.2023 г. осъществява продажба към друго българско дружество. Издадена е фактура в размер на 27 000 лева с начислен данък добавена стойност 9%. На 25.04.2023 г. се установява, че ДДС, начислен във фактурата, е сгрешен и трябва да бъде в размер на 20%.

Въпроси

Как продавачът и купувачът трябва да отчетат първоначална сделка и нейната поправка съгласно ЗДДС при грешно начислен ДДС?

Становище

скрито платено съдържание: 302 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;