Как се приспада данъчна загуба от предходна година?

актуална версия версия: 29 октомври 2019 1080 уникалност: 91.6%

Фактическа обстановка

През 2017 г. българско дружество формира данъчна загуба в размер на 50 000 лв. През 2018 г. Дружеството постига резултат – данъчна печалба в размер на 30 000 лв.

Въпроси

Как се отразява приспадането на данъчна загуба от предходна година?

Как се отчитат отсрочени данъчни активи от предходна година?

Становище

скрито платено съдържание: 289 думи;

Основано на