Как се отразява разликата между счетоводните и данъчните амортизации на данъчната печалба и във финансовите отчети?

актуална версия версия: 18 декември 2020 1776 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество притежава компютърна техника с отчетна стойност 10 000 лв. Дружеството е решило счетоводните амортизации да се различават от данъчните, в резултат на което за данъчни цели прилага 50% годишна норма на амортизация, а за счетоводни – 20%.

Въпроси

Как се отразява разликата между счетоводните и данъчните амортизации на данъчната печалба?

Как се отразява разликата между счетоводните и данъчните амортизации във финансовите отчети?

Становище

скрито платено съдържание: 346 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;