Как се отписват несъбираеми вземания от клиенти за данъчни и счетоводни цели?

Александра Якимовска
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 29 август 2019 1817 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество 1 има вземане от Дружество 2 по фактура от 05.08.2014 г. в размер на 55 000 лв.

Извършено е частично плащане на 05.12.2015 г. – в размер на 15 000 лв., както и на 21.03.2016 г. – в размер на 30 000 лв. Останалите 10 000 лв. няма да бъдат платени от Дружество 2, тъй като сумата е останала непоискана и на 05.08.2019 г. е настъпил давностният срок.

Въпроси

Кога се отписват несъбираеми вземания от клиенти за данъчни и счетоводни цели?

Трябва ли да се намали финансовият резултат при отписване на несъбираеми вземания от клиенти?

Каква е счетоводната статия, с която трябва да се отпишат несъбираеми вземания от клиенти?

Становище

скрито платено съдържание: 200 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;