Как се отписва задължение към клиент по аванс за данъчни и счетоводни цели?

чака актуализация версия: 11 юли 2023 638 уникалност: 84.7%

Фактическа обстановка

Към 31.12.2022 г. Дружество доставчик има задължение към Дружество клиент по платен аванс по издадена фактура за организиране на събитие на 19.03.2017 г. в размер на 7 000 лв. Събитието не се провежда, а получената сума не е възстановена на клиента, за да бъде приспадната при организиране на следващо събитие на по-късен етап. Въпреки това до края на 2022 г. няма осъществени събития за Дружество 2. На 19.03.2022 г. настъпва давностният срок на аванса.

Въпроси

Как Дружество доставчик ще третира за данъчни цели изтеклото по давност задължение към клиент по аванс?

Какви счетоводни статии се използват при отписване на изтекло по давност задължение към клиент по аванс?

Становище

скрито платено съдържание: 351 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;