Как се отчитат разходи за пробна серия при пускане на линия за производство?

Мария П. Димитрова
Старши експерт "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 юли 2023 357 уникалност: 98%

Фактическа обстановка

Производител на медицински изделия закупува през декември 2022 г. нов модел машина за производство на медицински маски на стойност 12 000 000 лв. След като през месец януари 2023 г. машината е инсталирана и въведена в производството, следва пускане в производство на пробна серия с цел да се гарантира качеството на продукта в съответствие с всички изисквания. Пробната серия е произведена единствено с цел тестване на качеството и не може да бъде реализирана на пазара. Нейната себестойност възлиза на 200 000 лв. Ръководството твърди, че производството на тази серия е необходимо, и машината не може да бъде пусната в действие, преди тя да отговаря на всички стандарти по качество.

Въпроси

Следва ли разходите за производство на пробна серия да се капитализират в стойността на машината?

Становище

скрито платено съдържание: 204 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;