Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?

Александра Якимовска
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 21 януари 2023 1922 уникалност: 96.1%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува машина на стойност 20 400 лв. с включен ДДС. Същевременно получава фактура за транспортна услуга за 600 лв. с ДДС и фактура за монтаж на машината на стойност 3 000 лв. от доставчик, който не е регистриран по ЗДДС. Машината се използва за основната дейност на дружеството.

Въпроси

Как се осчетоводяват фактурите за придобиване на дълготраен материален актив?

Становище

скрито платено съдържание: 429 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 15 думи;