Как се отчитат приходи в чуждестранна валута при плащане по сделка на части?

Гинка Златева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 май 2022 1012 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Българското дружество се договаря с дружество от Турция за доставка на стоки на обща стойност в размер на 120 000 USD, които ще бъдат платени на две части – аванс от 50 000 USD и окончателно плащане при изпращане на стоката в размер на 70 000 USD.

Българското дружество получава авансово плащане на 10.02.2022 г., а курсът на долара за деня е 1,60000 лв. за USD. На 10.03.2022 г. е издадена окончателната фактура за 70 000 USD, а курсът на долара за деня е 1,70000 лв. за USD. Плащането на окончателната фактура е извършено на 12.04.2022 г., а курсът на долара за деня е 1,65000 лв. за USD.

Българското дружество прилага Националните счетоводни стандарти.

Въпроси

Как българско дружество следва да отчете приходи от чуждестранно дружество при сделка в чуждестранна валута, ако плащането се прави на части?

Как се извършва превалутиране от долари в лева при осчетоводяване на сделка с чуждестранно дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 580 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;