Как се отчитат подменени ваучери за храна от страна на работодателя?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 11 май 2023 1091 уникалност: 87.3%

Фактическа обстановка

На 01.08.2019 г. Дружество закупува ваучери от лицензиран оператор, които са с обща номинална стойност 1 020 лв., и получава протокол за това. След това Дружеството разпределя ваучерите между наетите лица (17 служители на трудов договор) и ги отчита като социални разходи. Поради изтекъл срок на валидност на три броя ваучери, работодателят смята да поиска тяхната замяна от оператора.

Въпроси

Какви са счетоводните записвания от страна на работодателя при подменени ваучери за храна?

Становище

скрито платено съдържание: 153 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;