Как се отчитат печалбите и загубите, постигнати на регулиран пазар?

актуална версия версия: 19 декември 2020 1296 уникалност: 94.9%

Фактическа обстановка

Българско дружество търгува с акции на регулирани пазари чрез финансови посредници.

През 2019 г. Дружеството реализира приход от 320 000 лв. на пазара в Лондон, 740 000 лв. на регулирания пазар в САЩ и 215 000 лв. разход на финансовия пазар в Мюнхен.

Въпроси

На какво данъчно и счетоводно третиране подлежат реализирани от българско дружество приходи и разходи от търговия с акции на регулирани пазари?

Становище

скрито платено съдържание: 398 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;