Как се отчитат неизплатени възнаграждения и осигуровки по договор за управление и контрол в края на годината?

актуална версия версия: 16 октомври 2019 1236 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество има управител, назначен на договор за управление и контрол ( ДУК). Той получава ежемесечно възнаграждение по договора, което се изплаща до 10-о число на следващия месец. Всички възнаграждения за периода от януари до ноември са изплатени.

Въпроси

Как трябва да бъдат отчетени неизплатени възнаграждения и осигуровки по ДУК в края на годината?

Трябва ли да се преобразува за данъчни цели счетоводният финансов резултат, когато разходите по ДУК не са изплатени до края на годината?

Становище

скрито платено съдържание: 215 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;