Как се отчитат неизплатени възнаграждения и осигуровки по договор за управление и контрол в края на годината?

актуална версия версия: 27 юли 2020 1039 уникалност: 90.1%

Фактическа обстановка

Дружество има управител, назначен на договор за управление и контрол ( ДУК). Той получава ежемесечно възнаграждение по договора, което се изплаща до 10-о число на следващия месец. Всички възнаграждения на управителя за периода от януари до ноември са изплатени.

Въпроси

Как се отчита възнаграждение за декември, изплатено през януари, дължимо по договор за управление и контрол ( ДУК)?

Какво се прави в случаите, в които разходите по ДУК не са изплатени до края на годината?

Становище

скрито платено съдържание: 231 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;