Как се отчитат бракувани ваучери за храна от страна на работодателя?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 11 май 2023 1187 уникалност: 90.4%

Фактическа обстановка

На 01.08.2019 г. Дружество закупува ваучери от лицензиран оператор, които са с обща номинална стойност 1 020 лв., и получава протокол за това. След това Дружеството разпределя ваучерите между наетите лица (17 служители на трудов договор) и ги отчита като социални разходи. При инвентаризация се установява, че са изгубени 5 ваучера на стойност 300 лв.

Въпроси

Какво е данъчното третиране от страна на работодателя при бракуване на ваучери за храна?

Какви са счетоводните записвания от страна на работодателя при бракуване на ваучери за храна?

Становище

скрито платено съдържание: 94 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;