Как се отчита счетоводно текущ ремонт от наемател, който е за сметка на наемодател, съгласно НСС?

Мишел Ванлян
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 18 октомври 2022 477 уникалност: 88%

Фактическа обстановка

Дружество 1 (наемател) сключва договор за наем на офис с Дружество 2 (наемодател) за срок от 5 години (60 месеца) на 01.07.2022 г. Офисът е предоставен за ползване на същата дата. Месечният наем е договорен в размер на 1 000 лв. без ДДС. Също така е договорено, че разходите за ремонт или подобрение на офиса, които ще извърши наемателят, ще се приспаднат от първите наемни вноски до изчерпването им. Наемателят прави ремонт на наетия актив, който приключва още през първия месец на наема – юли 2022 г. Ремонтът е на стойност 6 000 лв. без ДДС и представлява текущ разход, защото не води до увеличаване на икономическата изгода от наетия имот. Наемателят прилага Националните счетоводни стандарти. И наемателят, и наемодателят са регистрирани по ЗДДС.

Въпроси

Как се отчита счетоводно текущ ремонт от наемател, който е за сметка на наемодател, съгласно НСС?

Становище

скрито платено съдържание: 722 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;