Как се отчита първоначално заплатена сума по ревизионен акт, който впоследствие е отменен?

чака актуализация версия: 18 февруари 2020 1035 уникалност: 80%

Фактическа обстановка

След данъчна ревизия Дружество получава ревизионен акт през октомври 2017 г., с който са начислени задължения за ДДС във връзка с извършена доставка – 100 000 лв., както и лихви за забава – 9 000 лв. Дружеството заплаща задълженията си още през същия месец, поради необходимост от справка за липса на публични задължения.

След придобитата справка Дружеството оспорва ревизионния акт. С решение на ВАС от февруари 2020 г. той бива отменен, а сумата следва да се възстанови.

Въпроси

Как дружество, получило ревизионен акт, с който са начислени задължения за ДДС и лихви за забава, следва да отчете неговата пълна отмяна, първоначално заплатената сума към НАП и нейното връщане?

Становище

скрито платено съдържание: 410 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;