Как се отчита опростен заем между две дружества?

чака актуализация версия: 9 октомври 2019 1302 уникалност: 93%

Фактическа обстановка

На 31.05.2018 г. Дружество 1 получава от Дружество 2 паричен заем в размер на 150 000 лв., по договор, сключен за срок от 2 години. Двете дружества не са свързани и са договорили лихвено възнаграждение за отпуснатата сума – 1 000 лв. на месец. И двете дружества са от София.

Главницата е погасена на 31.03.2019 г., като по заема са начислени общо 10 000 лв. лихви. На 01.04.2019 г. двете дружества се договарят лихвите да не се изплащат, за което сключват споразумение за опрощаване.

Въпроси

Как се отчитат опростени лихви по договор за отпуснат заем, сключен между две дружества, ако самите дружества се договарят за това?

Становище

скрито платено съдържание: 328 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;