Как се отчита неизплатен бонус на служители към 31 декември?

актуална версия версия: 12 май 2020 1197 уникалност: 98%

Фактическа обстановка

Българско дружество взема решение през декември 2019 г. да разпредели еднократен нетен бонус от 120 лв. на всеки свой служител. Дружеството е с персонал от 80 души, назначени на заплати между 1 200 и 1 500 лв. (брутно трудово възнаграждение). Начислените бонуси следва да се преведат на 5 януари 2020 г., заедно с работните заплати за декември. Дружеството заплаща своите осигурителни задължения на 10 януари 2020 г.

Въпроси

Как ще се осчетоводи еднократен годишен бонус, начислен в края на 2019 г., но изплатен през 2020 г.?

Становище

скрито платено съдържание: 340 думи;

Основано на