Как се отчита кражба на автомобил, настъпила преди петата година от придобиването му?

чака актуализация версия: 1 август 2022 1323 уникалност: 98.7%

Фактическа обстановка

През 2019 г. е откраднат един от автомобилите на Дружество, което се занимава с търговско представителство. Автомобилът е закупен през 2017 г., като при покупката е ползван пълен данъчен кредит. Цената на автомобила при закупуването му е била 30 000 лв. без ДДС. Транспортното средство е с балансова стойност от 24 600 лв. и натрупана до момента амортизация – 5 400 лв. Извършителят не е открит и дружеството решава да отпише липсващия актив. Автомобилът е бил застрахован срещу кражба за 25 000 лв.

Въпроси

Как дружество, съгласно ЗДДС и ЗКПО, отчита кражба на автомобил, закупен преди по-малко от 5 години, за чието придобиване е използван пълен данъчен кредит?

Как дружество отписва липсващ актив вследствие на кражба?

Становище

скрито платено съдържание: 387 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;