Как се осчетоводява застраховка „Трудова злополука“?

Петя Присадова
Експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 21 март 2023 1786 уникалност: 93.5%

Фактическа обстановка

Производствено дружество сключва застраховка „Трудова злополука“ за 320 работници – общо за 12 444 лв. В полицата, която издава застрахователният агент, са посочени: застрахователна премия от 12 200 лв. и данък върху застрахователната премия – 2% или 244 лв.

Въпроси

Как се осчетоводява застраховка "Трудова злополука"?

Трябва ли да се декларира премията отделно от данъка върху застраховка "Трудова злополука"?

Становище

скрито платено съдържание: 359 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;