Как се осчетоводява внос на стоки от Турция?

актуална версия версия: 28 февруари 2022 5277 уникалност: 97.1%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува материали на стойност 6 500 долара от Дружество 2 от Турция, които ще вложи в своето производство. Фактурата е издадена на 05.08.2019 г. Датата на плащане на дължимите ДДС и мито е 12.08.2019 г. Фактурата е платена на 20.08.2019 г. по банков път.

Централен курс на долара на БНБ е:

  • На 05.08.2019 – 1.74909 лв./долар;
  • На 12.08.2019 – 1.74659 лв./долар;
  • На 20.08.2019 – 1.76583 лв./долар.

Въпроси

Какви операции трябва да се вземат предвид при осчетоводяване на внос на материали от страна извън ЕС?

Как се отразява начислен ДДС и мито при внос на материали от страна извън ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 268 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;