Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?

Александра Якимовска
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 30 януари 2023 2264 уникалност: 93%

Фактическа обстановка

Българско дружество взима решение за разпределяне на дивидент на 15.04.2019 г. в полза на три местни физически лица – в брутен размер на 80 000 лв. Първото лице притежава 50% от Дружеството. Останалите две лица притежават по 25% от дружествените дялове.

Въпроси

Как се разпределя дивидент в полза на физически лица?

В какъв срок физическите лица декларират своите доходи от дивиденти?

Как се осчетоводява от страна на дружество разпределен дивидент в полза на физически лица?

Становище

скрито платено съдържание: 329 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 30 думи;