Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от юридически лица в Европа?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 3 април 2023 1190 уникалност: 78.1%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е дилър на стоки втора употреба – автомобили. Дружеството закупува автомобилите от юридически лица в Европа. През май 2020 г. закупува 3 автомобила от юридическо лице в Германия на стойност 24 000 лева. През същия месец дружеството продава автомобилите в България за 33 600 лева без включен ДДС.

Въпроси

Какво е данъчното третиране при продажба на стари автомобили, закупени от юридически лица в Европа?

Становище

скрито платено съдържание: 504 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;