Как се облага с ДДС продажба на стоки в тристранна операция от страна на прехвърлителя?

Гинка Златева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 15 юни 2022 645 уникалност: 93.6%

Фактическа обстановка

Българско дружество (прехвърлител), регистрирано по ЗДДС, продава стоки на румънско дружество (посредник), регистрирано за ДДС цели в Румъния. То, от своя страна, продава тези стоки на немско дружество (придобиващ), което е регистрирано за ДДС цели в Германия. Стоките се транспортират директно от България до Германия. Румънското дружество (посредник) не е регистрирано за целите на ДДС нито в България, нито в Германия. Стойността на доставените стоките е 20 000 евро.

Въпроси

Как се облага с ДДС продажба на стоки в тристранна операция от страна на прехвърлителя, който е българско дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 275 думи;

Основано на