Как се облага износ от България за Русия, който преди това е бил групиран в Полша?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 октомври 2019 957 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки на Дружество 2, намиращо се в Русия. Стоките първо преминават през Полша, където се групират от представител на българското дружество, и след това се изнасят през полската митница за Русия.

Въпроси

Как се облага износ от България за Русия, който преди това е бил групиран в Полша?

Становище

скрито платено съдържание: 184 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 17 думи;