Как се облага едноличен търговец, който се облага с патентен данък и през текущата година преминава оборота от 50 000 лв.?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 16 май 2023 507 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Едноличен търговец (обущар) започва дейност през февруари 2022 г. За тази година едноличният търговец се облага с патентен данък съгласно ЗМДТ. През 2023 г. търговецът отново подава декларация за облагане чрез патентен данък (Декларация по чл. 61н от ЗМДТ), с което внася и пълния размер на данъка.  През ноември 2023 г. търговецът достига оборот от 65 000 лв. Едноличният търговец не е регистриран по ЗДДС.

Въпроси

Как следва да се обложи печалбата на едноличен търговец, който за 2023 г. е подал декларация за облагане чрез патентен данък и е достигнал оборот от 65 000 лв.?

Становище

скрито платено съдържание: 215 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;