Как се облага доходът от наем на физическо лице с ТЕЛК, плащан от дружество?

Гинка Златева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 8 април 2020 1586 уникалност: 91.4%

Фактическа обстановка

Дружество (наемател) има сключен договор от 01.01.2019 г. за наем на офис помещение от физическо лице (наемодател). Общата годишна стойност на наема е 19 200 лв.

От 01.04.2019 г. физическото лице – наемодател е с 50 и над 50% намалена работоспособност, което е удостоверено с издадено експертно решение от ТЕЛК, предоставено на наемателя.

Въпроси

Има ли право физическо лице с ТЕЛК, отдало под наем недвижим имот за ползване на дружество, да ползва данъчно облекчение?

Какъв следва да бъде размерът на дължимия данък върху получен доход от наем, ако наемодателят е физическо лице с ТЕЛК, а наемателят – дружество?

Ако физическо лице с ТЕЛК има право на данъчно облекчение при доход от наем, то от коя дата спрямо настъпването на инвалидността влиза в сила то?

Становище

скрито платено съдържание: 483 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;