Как се начислява ДДС при продажба, за която е получен аванс преди регистрация по ЗДДС?

Боряна Николаева
Мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 10 юли 2023 1183 уникалност: 93.9%

Фактическа обстановка

През юни Дружество 1, което не е регистрирано по ЗДДС, сключва договор за продажба на стоки на стойност 36 000 лв. на Дружество 2, от което получава авансово 13 000 лв. Съгласно договора Дружество 2 трябва да плати остатъка от задължението до края на годината.

През септември Дружество 1 се регистрира по ЗДДС. Доставката на стоката е извършена през октомври. В договора за продажба няма уговорка между страните, че ако до окончателното плащане Дружество 1 се регистрира по ЗДДС, Дружество 2 ще дължи допълнително ДДС върху договорената сума.

.

Въпроси

Каква фактура се издава при доставка, за която е получено авансово плащане преди регистрацията на доставчика по ЗДДС?

Какъв ДДС се начислява при издаване на фактура за доставка, за която е получено авансово плащане преди регистрацията на доставчика по ЗДДС?

Становище

скрито платено съдържание: 191 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;