Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в увеличение?

чака актуализация версия: 15 март 2023 1048 уникалност: 79.6%

Фактическа обстановка

На 15.12.2017 г. Дружество закупува товарен бус на стойност 50 000 лв. без ДДС.

При покупката Дружеството определя пропорционален данъчен кредит в размер на 60% (6 000 лв.) на база своя опит с останалите си автомобили от минали години. Дружеството прилага същата пропорция и при всички разходи, свързани с експлоатацията на автомобила.

За календарната 2018 г. километражът на автомобила отчита 300 000 км, от които са документирани с пътни листа 280 000 км за дейността.

Направените разходи през годината са в размер на 30 000 лв. без ДДС, като в тях се включват разходи за горива, масла, поддръжка, резервни части и други.

Въпроси

Как дружество, закупило автомобил за служебни цели с пропорционален данъчен кредит, следва да коригира прилаганата пропорция за кредита през годината?

Становище

скрито платено съдържание: 473 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;